สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564 โดย ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2564 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.cgi.ac.th/openhouse2021/#apply