ชมวิดีโอย้อนหลัง งานแนะนำหลักสูตร CGI Open House 2021 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สำหรับผู้สนใจสมัครสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ผู้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cgi.ac.th/openhouse2021/#apply